DIRECTORS

SRINIVAS NAGESH

SRINIVAS NAGESH

PRESIDENT
NAGARAJ SAVANUR

NAGARAJ SAVANUR

VICE PRESIDENT
DR SHYAM A C

DR SHYAM A C

DIRECTOR
YATHIRAJ J

YATHIRAJ J

DIRECTOR
MADHUSUDHAN VISHWANAATH

MADHUSUDHAN VISHWANAATH

DIRECTOR
ASHWIN VENKATESH

ASHWIN VENKATESH

DIRECTOR
Sachin Namburi

Sachin Namburi

DIRECTOR
RITU SHYAM

RITU SHYAM

DIRECTOR
NANDINI P S

NANDINI P S

DIRECTOR
DEEPA SRINIVAS

DEEPA SRINIVAS

DIRECTOR